วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เตาเผาขยะ ต้นแบบ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เตาเผาขยะ ต้นแบบ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ชมการสาธิต หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม 081-6452400

ราคา เตาเผาขยะ พร้อมระบบบำบัด

เตาเผาขยะมหัศจรรย์ ลดมลพิษ


แบบ       
สมรรถนะ
ราคา/ บาทเผาได้วันละ/ตัน  

ได้ ปุ๋ย EM

ความร้อนใช้อบได้   

น้ำร้อนใช้ต้มได้  
 
น้ำกลั่นเติมแบตฯ ได้

INC 101     

2
-
-
-
-
      500,000.00
INC  102

2
Yes
-
-
-
      550,000.00
INC  103

2
Yes
Yes
-
-
      650,000.00
INC  104

2
Yes
Yes
Yes
-
      700,000.00
INC  105

2
Yes
Yes
Yes
Yes
      750,000.00
ราคานี้ เป็นราคางานก่อสร้าง รวมวัสดุ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ถ้า ในเขตภาคอื่นๆ ขอเสนอราคาในแต่ละพื้นที่ได้

ชมการสาธิต หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม 081-6452400
update 27 มค. 2557

แบบโครงสร้าง เตาเผาขยะ รุ่นใหม่
แบบโครงสร้าง เตาเผาขยะเตาเผาขยะ ชุมชน ออกแบบตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมเตาเผาขยะ ร่วมมือค้นคว้าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เตาเผาขยะ ร่วมมือค้นคว้าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   และ มีลักษณะดังนี้ 
1)   เริ่มเผาโดยใช้ไม้ขีดไฟ           
2) ไม่มีควันพิษ   
3) ไม่มีกลิ่น    
4)   ใช้งานได้ อย่างน้อย ๓ ปี และปรับซ่อมใช้งานได้อีกต่อไป
5)   ใช้เวลาสร้าง ไม่เกิน ๔๐ วัน  บนพื้นที่  ประมาณ  ๑ งาน             
6)  ควบคุมดูแลโดยคน ๑-๒ คน    
7) คัดแยกขยะก่อนเผา
8)  ขยะที่คัดแยกแล้วใช้ทำปุ๋ย    และ  บางส่วนนำไปขายได้           
9)  เหมาะสำหรับชุมชนเล็ก ๆ  ถ้ามีขยะเกิน วันละ ๒ ตัน ก็สามารถ สร้าง ๒ เตาเอาไว้คู่เคียงกัน  หรือ กระจายไปสร้าง ณ ที่ที่เหมาะสม ก็จะทำให้ประหยัดการขนส่งได้

รายละเอียด เพิ่มเติม 081-6452400 fongwe_a@hotmail.com
 

เตาเผาขยะ มหัศจรรย์

เตาเผาขยะ มหัศจรรย์
เตาเผาขยะมหัศจรรย์  ออกแบบผลิตโดยปราชญ์ชาวบ้านรุ่นใหม่ นาย คชากาศ ญี่นาง  โดยใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาประดิษฐ์คิดค้น จนเป็นเตาเผากำจัดขยะ 5 ป.
1.ประหยัด         2.ประสิทธิภาพ   3.ปลอดภัย           4.ประโยชน์           และ 5.เป็นไปได้
ขยายความดังนี้
1. ประหยัด โดยใช้วัสดุในการผลิตที่มีอยู่ทั่วไป สามารถติดตั้งในพื้นที่เพียง 2 งาน   ไม่ใช้เชื้อเพลิงในการเผา ใช้เพียงไม้ขีดไฟก็พอแล้ว  ทั้งยังใช้คนงาน คนเดียวก็ดำเนินงานได้
2. ประสิทธิภาพ เผาขยะแห้งได้ไม่น้อยกว่าวันละ 2 ตัน ทำงานได้ตลอด 24 ชม. ไม่ต้องหยุดพัก
3. ปลอดภัย มีความแข็งแรงทนทาน ไม่มีควันดำ ไม่มีกลิ่น ไม่มีมลพิษ เพราะมีระบบบำบัดในตัวเอง
4. ประโยชน์ ยังมีผลพลอยได้ออกมาอีก  5 อย่างคือ 1)สารน้ำเล่นแมลง มด ปลวก 2)ปุ๋ยน้ำ  3)ปุ้ยแห้งหมักตามหลักของ EM  4)ขี้เถ้าบำรุงดิน  5)ความร้อนที่แยกออกมาเป็นห้องอบได้ เช่นอบลำไย อบกล้วย พริกแห้ง ปลาแห้ง ปราศจากกลิ่นใดๆ ทั้งสิ้น
5.เป็นไปได้ ไม่ใช่ปลายฟ้า หรือเป็นเพียงความฝัน ต่อไปนี้ชุมชนต่างๆ สามารถมีระบบเตาเผาขยะ ด้วยงบประมาณ
เพียง 250,000 บาท

สนใจ ติดต่อ 081-6452400 fongwe_a@hotmail.com

ภาพเตาเผา ต้นแบบ ที่ บ้านต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่