วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เตาเผาขยะ ต้นแบบ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เตาเผาขยะ ต้นแบบ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ชมการสาธิต หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม 081-6452400

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น