วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เตาเผาขยะ ร่วมมือค้นคว้าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เตาเผาขยะ ร่วมมือค้นคว้าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   และ มีลักษณะดังนี้ 
1)   เริ่มเผาโดยใช้ไม้ขีดไฟ           
2) ไม่มีควันพิษ   
3) ไม่มีกลิ่น    
4)   ใช้งานได้ อย่างน้อย ๓ ปี และปรับซ่อมใช้งานได้อีกต่อไป
5)   ใช้เวลาสร้าง ไม่เกิน ๔๐ วัน  บนพื้นที่  ประมาณ  ๑ งาน             
6)  ควบคุมดูแลโดยคน ๑-๒ คน    
7) คัดแยกขยะก่อนเผา
8)  ขยะที่คัดแยกแล้วใช้ทำปุ๋ย    และ  บางส่วนนำไปขายได้           
9)  เหมาะสำหรับชุมชนเล็ก ๆ  ถ้ามีขยะเกิน วันละ ๒ ตัน ก็สามารถ สร้าง ๒ เตาเอาไว้คู่เคียงกัน  หรือ กระจายไปสร้าง ณ ที่ที่เหมาะสม ก็จะทำให้ประหยัดการขนส่งได้

รายละเอียด เพิ่มเติม 081-6452400 fongwe_a@hotmail.com
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น