วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

การบริหารจัดการขยะ และ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยชุมชน

การบริหารจัดการขยะ และ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยชุมชน
โดย อ.กิจจา หนูนิ่ม


หลักการดำเนินงาน
1.ปรับนโยบาย ฝ่ายบริหารท้องถิ่น นายก เทศบาล หรือ อบต ต้องปรับเปลื่ยน นโยบายจัดการขยะแบบ ยั่งยืน โดยชุมชน
2.ปรับโครงสร้างการทำงาน ฝ่ายปฎิบัติงาน ปลัด และ ข้าราชการประจำ
  ต้องแบ่งงานให้ทุกฝ่าย ทุกกอง ทุกส่วน มาช่วยรับผิดชอบ กันทั้งหมด
3.ภาวะการนำองค์กร  ต้องอาศัยผู้นำชุมชน  และใช้คนในชุมชน ทำงาน
4.ต้องแยกขยะให้ได้  และ รายได้คืนสู่ชุมชนวัตถุประสงค์การดำเนินงาน
  1. ลดค่าใช้จ่ายการขนย้ายและปริมาณขยะ
  2. วางระบบคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม
  3. ลดการเผาและภาวะหมอกควัน 
  4. สร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดการขยะ
  5. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนกลยุทธที่ใช้ ในการคัดแยกขยะ คือ ตลาดนัดขยะ
ตลาดนัดขยะ คือกระบวนการคัดแยกขยะ
ต้องใช้คนในชุมชน ทำงาน และรายได้คืนสู่ชุมชนสนใจ ให้เป็นที่ปรึกษา บริหารจัดการขยะ

หรือ มาดูงาน และฟังบรรยาย ของ อ.กิจจา ได้
เทศบาลตำบลยุหว่า  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดต่อ 081-6452400  อดุลย์ก๊าซมีเทน
ขยะที่ไม่ได้แยก เอาไปฝังกลบในบ่อขยะ จะเกิดก๊าซมีเทน
ก๊าซมีเทน ทำลายชั้นบรรยายกาศ มากกว่าสาร CFC 20 เท่า


ข้อคิด อาจารย์ กิจจา
อย่าประมาทกับความตาย อย่าทำร้ายธรรมชาติ


“ประยุทธ์” เปิดงาน “รักษ์โลก รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว” ขอคนไทย ร่วมมือแก้ปัญหาขยะ สั่งทส. เร่งจัดการปัญหาขยะเรื้อรังระบุใช้คำสั่งคสช.เดิมแก้ปัญหาขยะทั่วประเทศ ชี้แก้ปัญหาเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน แอบ เหน็บพวกการเมือง “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด สัญญาทำทุกเรื่องจนกว่าทำไม่ได้” ย้ำปชต.แบบไทยปชช.ต้องมีความสุข พร้อมพิสูจน์ตัวเองในเวทีโลกลบภาพนายกฯสวย-หล่อ 
       
       วันนี้ (30 เม.ย.) เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “รักษ์โลก รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว” โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับรางวัล ประชาชนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
       
       พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย และประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวาระดังกล่าวเป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลกต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 45 ปี
       
       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศเนื่องในวันคุ้มครองโลก เพื่อให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการสร้างวินัยคนในชาติสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล
       
       นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าฟ้าในดวงใจของคนไทยทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราทุกคนย่อมประจักษ์ชัดถึงน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ ทรงวางรากฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเพื่อให้ประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุข ทั้งยังทรงสร้างแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนได้มีจิตสำนึก มีความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงตระหนักในหน้าที่ของตนเองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
       
       พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า การกำจัดขยะถือเป็นปัญหาเรื้อรังรัฐบาลนี้จะแก้ปัญหาให้สำเร็จ มอบหมายให้กระทรวงทรัพย์ฯ จัดการขยะมูลฝอย โดยบูรณาการ ปลูกจิตสำนึกโดยทุกคนต้องเริ่มทำจากที่บ้าน ปัญหานี้เป็น 1 ใน 400 เรื่องที่รัฐบาลกระจายอำนาจไปให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) แต่ที่ผ่านมาอ้างแต่ว่าไม่มีงบประมาณ ซึ่งท้องถิ่นก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเอง ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นพื้นที่ของการเมืองไปหมด
       
       "วันข้างหน้าอาเซียนอาจมีการรบกันเรื่องน้ำ เพราะป่าน้อยลง โลกเปลี่ยนแปลง แต่ก็ถือเป็นวงจรมันก็เหมือนชีวิตที่มีเจริญก็มีเสื่อม มีอำนาจก็มีหมดอำนาจ แต่ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองมีอำนาจ อำนาจอยู่ที่ท่านทั้งหมด ท่านมีอำนาจมากกว่าผม เพราะสามารถบังคับผมให้ทำโน่น ทำนี่ได้"พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว
       
       พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตั้งแต่ตนเข้ามาในวันที่ 22 พ.ค. ได้เห็นอะไรมากมาย ซึ่งหากไม่ใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปก็จะทำให้บ้านเมืองถอยหลัง แต่หากมีการเลือกฝ่าย ประเทศก็ไปไม่ได้ วันนี้ต้องพัฒนาทุกเรื่องและต้องใช้เวลาพอสมควร แต่เราก็ต้องมีการเลือกตั้ง โดยต้องช่วยกันลดความขัดแย้ง ลดขยะเคลื่อนที่ “ต้องให้ขยะมนุษย์หมดไปจากประเทศให้ได้”
       
       "วันนี้ผมบริหารราชการต้องฟังทุกคน ฟังทั้งคนด่า คนชม ฟังมากก็หงุดหงิดมาก ทุกวันนี้ยังไม่เคยทำอะไรให้เสียหาย ไปต่างประเทศในช่วงแรกก็ไม่มีใครรู้จักผม รู้จักแต่นายกฯคนสวย นายกฯคนหล่อ คนอื่นมองก็คิดว่าไอ้นี่มันบ้าหรืออย่างไร ผมก็ต้องสู้ แสดงความจริงใจในการทำงาน และเสนอการทำงานเชิงรุกให้เขาตามเราบ้าง ซึ่งเรื่องที่เขาขอให้เราเป็นประชาธิปไตยอย่างรวดเร็วก็ไม่ถามมาอีก เพราะผมถามย้อนไปว่าประชาธิปไตยอย่างรวดเร็วมันคืออะไร การเลือกตั้งของไทยไม่เหมือนใครในโลก ต่อไปจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ สถานการณ์ตอนนี้สงบจริงหรือไม่ ผมไม่ได้รังเกียจที่ต้องเป็นประชาธิปไตย แต่จะทำอย่างไรให้ประชาธิปไตยทำให้คนไทยมีความสุข เคารพกฎหมาย และเชิดชูพระมหากษัตริย์" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวและว่า ได้ฟังข้าราชการทส. ร้องเพลงป่าลั่น ก็ขอให้รักษาป่าไว้ให้ได้ ส่วนตนก็ขอสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด จนกว่าจะทำไม่ได้
       
       สำหรับเรื่องการจัดการขยะเป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานาน และกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ กระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยของประชาชน รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนงาน (Road Map) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเพื่อให้เกิดการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน ภายใต้การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะส่วนท้องถิ่นซึ่งมีปริมาณขยะในพื้นที่จำนวนมาก ภายใต้ Road Map 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. เร่งจัดการขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะพื้นที่วิกฤติ 2. ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับขยะที่เข้ามาใหม่ โดยเน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และแปรรูปพลังงานจากขยะมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 3. จัดระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4. การปลุกจิตสำนึก สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ต้องสะอาดจากข้างนอกเข้ามาข้างใน
       
       ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมืองเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
       
       มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรียังได้ได้มอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับประเทศ ปี 2557 จำนวน 5 รางวัล และมอบเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 รางวัล พร้อมถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้ได้รับรางวัลก่อนเดินทางกลับ
       
       พล.อ.ประยุทธ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม เรื่องนี้ว่า รัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้แก้ปัญหาขยะอย่างจริงจัง เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ซึ่งเจ้ากระทรวงในรัฐบาลขณะนั้นมาจากหลายพรรคการเมือง พอเริ่มดำเนินการก็ติดขัดในหลายเรื่อง โดยการดำเนินการของรัฐบาลนี้เป็นการใช้คำสั่งคสช.เดิมที่นำมาใช้แก้ปัญหาขยะ หากเกิดโรงงานกำจัดขยะก็จะมีการสร้างรายได้ให้ประชาชนที่คัดแยก และขนย้ายขยะไปสู่โรงงาน อย่างในประเทศเกาหลีใต้ที่ในอดีตมีขยะสูงกว่าหลังคาบ้าน แต่ตอนนี้ได้นำต้นไม้ไปปลูกบนกองขยะกลายเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนพักผ่อน ซึ่งประเทศเราควรทำตามแบบอย่างบ้าง .

ที่มา Manager.co.th
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000049592