วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

เตาเผาขยะ ชุมชน อ.แม่ริม เชียงใหม่

เตาเผาขยะชุมชน บ้านสลวงใน หมู่ 2 ตำบลสลวง อำเภอแม่ริม เชียงใหม่  
ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง ในการเผา


ราคาประหยัด ด้วยฝีมือ คนไทย สร้างเองใช้งงานได้จริง

ติดต่อ ชมการสาธิตได้ที่ 081-6452400


ด้านหน้าเตาเผาขยะ และ อาคารขัดแยกขยะ


ด้านหน้าเตาเผาขยะ ช่องใส่ขยะที่จะเผา


หน่วยงานราชการ ผู้บริหารชุมชน มาดูงานเตาเผาขยะ และ การบริหารจัดการขยะ


ผู้บริหารเทศบาลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ มาดูงานทาง ผู้นำชุมชนบ้านสลวงใน กล่าวต้อนรับ ผู้มาดูงานคณะผู้บริหารเทศบาลและ เจ้าหน้าที่ ที่มาดูงาน
แบบจำลอง เตาเผาขยะ

ผู้บริหาร จากลำปาง และ เชียงราย มาดู เตาเผาขยะ ที่ แม่ริม เชียงใหม่
 ผู้บริหาร จากลำปาง และ เชียงราย มาดู เตาเผาขยะ ที่ แม่ริม เชียงใหม่

ติดต่อ ชมการสาธิตได้ที่ 081-6452400
เพิ่มเติม
เตาเผาขยะต้นแบบ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย
เตาเผาขยะ ต้นแบบ ที่ สันกำแพง เชียงใหม่

ราคา เตาเผาขยะ สำหรับ ชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น: