วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เตาเผาขยะ รุ่นใหม่ 2015 ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 เชียงใหม่เตาเผาขยะ รุ่นใหม่ 2015 
ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7  เชียงใหม่


พันโท ประณต ศิริพันธ์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 มอบประกาศนียบัตร ให้ คชากาศ ญี่นาง