วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เตาเผาขยะ มหัศจรรย์

เตาเผาขยะ มหัศจรรย์
เตาเผาขยะมหัศจรรย์  ออกแบบผลิตโดยปราชญ์ชาวบ้านรุ่นใหม่ นาย คชากาศ ญี่นาง  โดยใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาประดิษฐ์คิดค้น จนเป็นเตาเผากำจัดขยะ 5 ป.
1.ประหยัด         2.ประสิทธิภาพ   3.ปลอดภัย           4.ประโยชน์           และ 5.เป็นไปได้
ขยายความดังนี้
1. ประหยัด โดยใช้วัสดุในการผลิตที่มีอยู่ทั่วไป สามารถติดตั้งในพื้นที่เพียง 2 งาน   ไม่ใช้เชื้อเพลิงในการเผา ใช้เพียงไม้ขีดไฟก็พอแล้ว  ทั้งยังใช้คนงาน คนเดียวก็ดำเนินงานได้
2. ประสิทธิภาพ เผาขยะแห้งได้ไม่น้อยกว่าวันละ 2 ตัน ทำงานได้ตลอด 24 ชม. ไม่ต้องหยุดพัก
3. ปลอดภัย มีความแข็งแรงทนทาน ไม่มีควันดำ ไม่มีกลิ่น ไม่มีมลพิษ เพราะมีระบบบำบัดในตัวเอง
4. ประโยชน์ ยังมีผลพลอยได้ออกมาอีก  5 อย่างคือ 1)สารน้ำเล่นแมลง มด ปลวก 2)ปุ๋ยน้ำ  3)ปุ้ยแห้งหมักตามหลักของ EM  4)ขี้เถ้าบำรุงดิน  5)ความร้อนที่แยกออกมาเป็นห้องอบได้ เช่นอบลำไย อบกล้วย พริกแห้ง ปลาแห้ง ปราศจากกลิ่นใดๆ ทั้งสิ้น
5.เป็นไปได้ ไม่ใช่ปลายฟ้า หรือเป็นเพียงความฝัน ต่อไปนี้ชุมชนต่างๆ สามารถมีระบบเตาเผาขยะ ด้วยงบประมาณ
เพียง 250,000 บาท

สนใจ ติดต่อ 081-6452400 fongwe_a@hotmail.com

ภาพเตาเผา ต้นแบบ ที่ บ้านต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น