วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

เตาเผาขยะ พร้อมระบบบำบัดควัน ที่ อบต.ศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา น่าน

เตาเผาขยะ พร้อมระบบบำบัดควัน ที่ อบต.ศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน


จากที่ได้สร้างเตาเผาขยะ ที่ อบต.ริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปแล้วเมื่อ เดือน กันยา 2556
ในต้นปีนี้ 2557 ก็ได้สร้าง เตาเผาขยะ ที่ อบต.ศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อีก


การหาพื้นที่ ในการจัดสร้าง
ต้องมี ถนนเข้าถึงสะดวก มีไฟฟ้า และ มีน้ำ ( จะเป็นบ่อน้ำ หรือ น้ำประปา ก็ได้ )
ทาง อบต.ศรีภูมิ ของใช้พื้นที่ ข้าง อบต. ในการจัดสร้างเตาเผาขยะ

ปรับพื้นที่ในการก่อสร้าง


การสร้างอาคารโรงเรือนคัดแยกขยะ 
ผู้รับเหมาท้องถิ่น เป็นผู้ออกแบบ และ ดำเนินการสร้าง
ที่ อบต.ศรีภูมิสร้าง อาคารโรงเรือนคัดแยกขยะ ขนาดพื้นที่ 7 เมตร x 15 เมตร สูง 2.85 เมตร
งบประมาณ เจ็ดแสน บาท

อาคาร คัดแยกขยะ สร้างเสร็จเรียบร้อยการสร้างเตาเผาขยะ พร้อมระบบบำบัดควัน
ระยะเวลา การก่อสร้าง เฉพาะหัวเตา และ ระบบบำบัดควัน ประมาณ 45-60 วัน

แบบแพลนการสร้างเตาเผาขยะ พร้อมระบบบำบัด
งานก่อสร้าง เตาเผาขยะ ภายในอาคารโรงเรือนคัดแยกขยะสร้างเสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
ด้านหน้า สำหรับนำขยะเข้ามาเผากำจัด


ภายในอาคารโรงเรือนคัดแยกขยะ


หัวเตาเผาขยะ


ด้านหลัง ระบบบำบัดควัน


ด้านหลัง มอเตอร์ ระบบบำบัดควัน

ระบบบำบัดควัน
ทดสอบการใช้งานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น