วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เตาเผาขยะ รุ่นใหม่ 2016 ก่อสร้างที่ อุดรธานี

เตาเผาขยะ รุ่นใหม่ 2016 ก่อสร้างที่ อุดรธานี

งานก่อสร้างเตาเผาขยะ พร้อมระบบบำบัด รุ่นใหม่ ปี 2016 ที่ อบต. นาแค อุดรธานี
เป็นเตาเผาขยะ ขนาด 2 ตัน ไม่ใช้เชื้อเพลิง หรือพลังงาน ในการเตาขยะ
เผาได้ เฉพาะ ขยะแห้งที่ติดไฟได้ เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ ไม้ ( ขยะเปียก ต้องคัดแยก ฝังกลบ )


  


ขั้นตอนการก่อสร้าง

  1. จัดหาพื้นที่  ถนนเข้าถึง เพราะต้องให้รถขนขยะเข้าได้สะดวก มีน้ำ มีไฟฟ้า 
  2. ปรับพื้นที่ และ สร้างพื้นปูนคอนกรีต เพื่อรองรับตัวเตาเผา 
  3. สร้างอาคารโรงเรือน และ รั้วกำแพง
  4. ก่อสร้างเตาเผาขยะ พร้อมระบบบำบัดควัน

การออกแบบ ตามหลักวิศวกรรม

ระบบการทำงาน ต้องใช้ไฟฟ้า สำหรับ ปั๊มน้ำ และ พัดลมดูดอากาศ ถ้าไฟฟ้าเข้าไม่ถึง อาจจะใช้ Solar cell ได้
ระบบบำบัดควัน ต้องใช้น้ำ ถ้าไม่มีน้ำประปา หรือมีน้ำน้อย ก็สามารถใช้ระบบน้ำวน ได้
ติดต่อ ชมการสาธิตได้ที่ 081-6452400

ราคาในการจัดสร้าง
http://incinerator101.blogspot.com/2011/11/blog-post_8971.html

ผลงาน ในการสร้างเตาเผาขยะ