วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

การบริหารจัดการขยะ และ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยชุมชน

การบริหารจัดการขยะ และ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยชุมชน
โดย อ.กิจจา หนูนิ่ม


หลักการดำเนินงาน
1.ปรับนโยบาย ฝ่ายบริหารท้องถิ่น นายก เทศบาล หรือ อบต ต้องปรับเปลื่ยน นโยบายจัดการขยะแบบ ยั่งยืน โดยชุมชน
2.ปรับโครงสร้างการทำงาน ฝ่ายปฎิบัติงาน ปลัด และ ข้าราชการประจำ
  ต้องแบ่งงานให้ทุกฝ่าย ทุกกอง ทุกส่วน มาช่วยรับผิดชอบ กันทั้งหมด
3.ภาวะการนำองค์กร  ต้องอาศัยผู้นำชุมชน  และใช้คนในชุมชน ทำงาน
4.ต้องแยกขยะให้ได้  และ รายได้คืนสู่ชุมชนวัตถุประสงค์การดำเนินงาน
  1. ลดค่าใช้จ่ายการขนย้ายและปริมาณขยะ
  2. วางระบบคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม
  3. ลดการเผาและภาวะหมอกควัน 
  4. สร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดการขยะ
  5. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนกลยุทธที่ใช้ ในการคัดแยกขยะ คือ ตลาดนัดขยะ
ตลาดนัดขยะ คือกระบวนการคัดแยกขยะ
ต้องใช้คนในชุมชน ทำงาน และรายได้คืนสู่ชุมชนสนใจ ให้เป็นที่ปรึกษา บริหารจัดการขยะ

หรือ มาดูงาน และฟังบรรยาย ของ อ.กิจจา ได้
เทศบาลตำบลยุหว่า  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดต่อ 081-6452400  อดุลย์ก๊าซมีเทน
ขยะที่ไม่ได้แยก เอาไปฝังกลบในบ่อขยะ จะเกิดก๊าซมีเทน
ก๊าซมีเทน ทำลายชั้นบรรยายกาศ มากกว่าสาร CFC 20 เท่า


ข้อคิด อาจารย์ กิจจา
อย่าประมาทกับความตาย อย่าทำร้ายธรรมชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น