วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558“ประยุทธ์” เปิดงาน “รักษ์โลก รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว” ขอคนไทย ร่วมมือแก้ปัญหาขยะ สั่งทส. เร่งจัดการปัญหาขยะเรื้อรังระบุใช้คำสั่งคสช.เดิมแก้ปัญหาขยะทั่วประเทศ ชี้แก้ปัญหาเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน แอบ เหน็บพวกการเมือง “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด สัญญาทำทุกเรื่องจนกว่าทำไม่ได้” ย้ำปชต.แบบไทยปชช.ต้องมีความสุข พร้อมพิสูจน์ตัวเองในเวทีโลกลบภาพนายกฯสวย-หล่อ 
       
       วันนี้ (30 เม.ย.) เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “รักษ์โลก รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว” โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับรางวัล ประชาชนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
       
       พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย และประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวาระดังกล่าวเป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลกต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 45 ปี
       
       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศเนื่องในวันคุ้มครองโลก เพื่อให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการสร้างวินัยคนในชาติสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล
       
       นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าฟ้าในดวงใจของคนไทยทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราทุกคนย่อมประจักษ์ชัดถึงน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ ทรงวางรากฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเพื่อให้ประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุข ทั้งยังทรงสร้างแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนได้มีจิตสำนึก มีความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงตระหนักในหน้าที่ของตนเองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
       
       พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า การกำจัดขยะถือเป็นปัญหาเรื้อรังรัฐบาลนี้จะแก้ปัญหาให้สำเร็จ มอบหมายให้กระทรวงทรัพย์ฯ จัดการขยะมูลฝอย โดยบูรณาการ ปลูกจิตสำนึกโดยทุกคนต้องเริ่มทำจากที่บ้าน ปัญหานี้เป็น 1 ใน 400 เรื่องที่รัฐบาลกระจายอำนาจไปให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) แต่ที่ผ่านมาอ้างแต่ว่าไม่มีงบประมาณ ซึ่งท้องถิ่นก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเอง ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นพื้นที่ของการเมืองไปหมด
       
       "วันข้างหน้าอาเซียนอาจมีการรบกันเรื่องน้ำ เพราะป่าน้อยลง โลกเปลี่ยนแปลง แต่ก็ถือเป็นวงจรมันก็เหมือนชีวิตที่มีเจริญก็มีเสื่อม มีอำนาจก็มีหมดอำนาจ แต่ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองมีอำนาจ อำนาจอยู่ที่ท่านทั้งหมด ท่านมีอำนาจมากกว่าผม เพราะสามารถบังคับผมให้ทำโน่น ทำนี่ได้"พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว
       
       พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตั้งแต่ตนเข้ามาในวันที่ 22 พ.ค. ได้เห็นอะไรมากมาย ซึ่งหากไม่ใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปก็จะทำให้บ้านเมืองถอยหลัง แต่หากมีการเลือกฝ่าย ประเทศก็ไปไม่ได้ วันนี้ต้องพัฒนาทุกเรื่องและต้องใช้เวลาพอสมควร แต่เราก็ต้องมีการเลือกตั้ง โดยต้องช่วยกันลดความขัดแย้ง ลดขยะเคลื่อนที่ “ต้องให้ขยะมนุษย์หมดไปจากประเทศให้ได้”
       
       "วันนี้ผมบริหารราชการต้องฟังทุกคน ฟังทั้งคนด่า คนชม ฟังมากก็หงุดหงิดมาก ทุกวันนี้ยังไม่เคยทำอะไรให้เสียหาย ไปต่างประเทศในช่วงแรกก็ไม่มีใครรู้จักผม รู้จักแต่นายกฯคนสวย นายกฯคนหล่อ คนอื่นมองก็คิดว่าไอ้นี่มันบ้าหรืออย่างไร ผมก็ต้องสู้ แสดงความจริงใจในการทำงาน และเสนอการทำงานเชิงรุกให้เขาตามเราบ้าง ซึ่งเรื่องที่เขาขอให้เราเป็นประชาธิปไตยอย่างรวดเร็วก็ไม่ถามมาอีก เพราะผมถามย้อนไปว่าประชาธิปไตยอย่างรวดเร็วมันคืออะไร การเลือกตั้งของไทยไม่เหมือนใครในโลก ต่อไปจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ สถานการณ์ตอนนี้สงบจริงหรือไม่ ผมไม่ได้รังเกียจที่ต้องเป็นประชาธิปไตย แต่จะทำอย่างไรให้ประชาธิปไตยทำให้คนไทยมีความสุข เคารพกฎหมาย และเชิดชูพระมหากษัตริย์" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวและว่า ได้ฟังข้าราชการทส. ร้องเพลงป่าลั่น ก็ขอให้รักษาป่าไว้ให้ได้ ส่วนตนก็ขอสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด จนกว่าจะทำไม่ได้
       
       สำหรับเรื่องการจัดการขยะเป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานาน และกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ กระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยของประชาชน รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนงาน (Road Map) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเพื่อให้เกิดการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน ภายใต้การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะส่วนท้องถิ่นซึ่งมีปริมาณขยะในพื้นที่จำนวนมาก ภายใต้ Road Map 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. เร่งจัดการขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะพื้นที่วิกฤติ 2. ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับขยะที่เข้ามาใหม่ โดยเน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และแปรรูปพลังงานจากขยะมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 3. จัดระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4. การปลุกจิตสำนึก สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ต้องสะอาดจากข้างนอกเข้ามาข้างใน
       
       ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมืองเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
       
       มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรียังได้ได้มอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับประเทศ ปี 2557 จำนวน 5 รางวัล และมอบเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 รางวัล พร้อมถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้ได้รับรางวัลก่อนเดินทางกลับ
       
       พล.อ.ประยุทธ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม เรื่องนี้ว่า รัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้แก้ปัญหาขยะอย่างจริงจัง เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ซึ่งเจ้ากระทรวงในรัฐบาลขณะนั้นมาจากหลายพรรคการเมือง พอเริ่มดำเนินการก็ติดขัดในหลายเรื่อง โดยการดำเนินการของรัฐบาลนี้เป็นการใช้คำสั่งคสช.เดิมที่นำมาใช้แก้ปัญหาขยะ หากเกิดโรงงานกำจัดขยะก็จะมีการสร้างรายได้ให้ประชาชนที่คัดแยก และขนย้ายขยะไปสู่โรงงาน อย่างในประเทศเกาหลีใต้ที่ในอดีตมีขยะสูงกว่าหลังคาบ้าน แต่ตอนนี้ได้นำต้นไม้ไปปลูกบนกองขยะกลายเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนพักผ่อน ซึ่งประเทศเราควรทำตามแบบอย่างบ้าง .

ที่มา Manager.co.th
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000049592

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น